Welkom!

Logopediepraktijk Borst & Voeding is een gespecialiseerde praktijk voor (preverbale) logopedie en sensorische informatieverwerking therapie. De praktijk werd in 2010 opgericht door Lidwine Schoonhoff.

Eten en drinken zijn de eerste (primaire) levensbehoeften. Vanaf de geboorte hebben baby’s de beschikking over reflexen. Daardoor komt het drinken meestal direct na de geboorte goed op gang. Soms zijn de reflexen en de mondmotoriek nog onvoldoende ontwikkeld of zijn er afwijkingen in de mond, waardoor er problemen met eten en/of drinken ontstaan. 

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Door problemen met de mondmotoriek, het gehoor of een algehele achterstand kunnen er problemen ontstaan met het leren praten. Het komt ook voor dat een kind moeite heeft om te begrijpen wat er gezegd wordt of onduidelijk praat zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Als het eten en/of drinken of het praten van uw kind problemen oplevert, kan behandeling bij Lidwine Schoonhoff uitkomst bieden!